تصویربرداری هوایی

شرکت سینمایی-تبلیغاتی هفت‌سین ارائه دهنده کلیه خدمات تصویربرداری هوایی:

 

تصویربرداری هوایی

 

آموزش کار با هلیکوپتر

 

مشاوره جهت خرید کلیه تجهیزات تصویربرداری هوایی

 

تهیه کلیه تجهیزات تصویربرداری هوایی

 

مشاوره

 

 

شرکت سینمایی-تبلیغاتی هفت سین در موضوعات زیر مشاوره رایگان به صورت تلفنی و حضوری ارائه می‌دهد:

 

خرید کلیه تجهیزات تصویربرداری، تصویربرداری هوایی و عکاسی

 

خرید کلیه سیستم‌های مورد نیاز جهت تدوین و جلوه‌های ویژه، انیمیشن و عکاسی

 

 

آموزش

شرکت سینمایی-تبلیغاتی هفت‌سین برگزار کننده دوره‌های آموزش حرفه‌ای خصوصی در شاخه‌های زیر:

 

تصویربرداری و تصویربرداری هوایی

 

تدوین

 

جلوه‌های ویژه

 

عکاسی

 

نرم افزارهای: Premiere, After Effects, Edius, Cinema 4D, Photoshop